Công ty TNHH 

  • địa chỉ Số 24, đường Nguyễn Văn Hưởng, tổ 6, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội